PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do moderní chemie a technologie peptidů - P342003
Anglický název: Introduction to modern chemistry and technology of peptides
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Flegel Martin RNDr. CSc.
Záměnnost : D342009
Je záměnnost pro: AP342003
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)
Aminokyseliny (AMK), jejich kódy a základní vlastnosti. Deriváty AMK ortogonálně chráněné a jejich používání v syntéze peptidů v roztoku. Kondenzační činidla a vedlejší reakce. Některé problémy při přípravě peptidů. Příklady syntéz v roztoku. Peptidy jako léčiva a možnosti jejich výroby. Přehled vybraných peptidových léčiv. Principy syntézy v pevné fázi. Automatizace, paralelní syntéza a příprava knihoven. Použití kombinatoriální chemie. Budoucnost peptidů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

Studenti budou umět

Popsat metody přípravy syntetických peptidů různými klasickými a moderními postupy

Popsat základní způsoby jejich analytiky a technologie jejich výroby

Nahlížet na peptidy jako na skupinu přírodních látek s možností jejich strukturních modifikací s ohledem na biologicko-farmakologické vlastnosti a jejich další využití v medicíně

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

1. (Z) Jones J.: Amino Acid and Peptide Synthesis: Oxford University Press, New York, 2002.

2. (D) Grant A.G.: Synthetic Peptides A Users Guide (second edition) : Oxford University Press, 2002 .

3. (D) Keith ó Proinsias: Short Peptide Synthesis (http://ww2.icho.edu.pl/Gryko_group/data/seminars/peptide.pdf)

4. (D) Novotná L.: Aminokyseliny; (biochemie.lf2.cuni.cz/cesky/biox2zimni/materialy/Aminokyseliny.ppt)

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

Žádné nejsou.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

1. Aminokyseliny

2. Chránící skupiny: chránění aminoskupiny, α- karboxylové skupiny a taktika chránění vícefunkčních aminokyselin

3. Aktivace karboxylové skupiny, často používaná kondenzační činidla kondenzace derivátů AMK a některé vedlejší reakce

4. Jiné způsoby tvorby amidové vazby, ligace a použití enzymů při přípravě peptidů

5. Příklady a typy syntéz v roztoku a poznámky k analytice a k výrobě peptidových léčiv

6. Peptidová léčiva: biologické vlastnosti vybraných peptidů, výrobní metody-výhody a omezení, přehled hlavních vyráběných peptidů-léčivých látek

7. Koncept syntézy na pevné fázi

8. Automatizace syntéz, koncepty syntetizátorů

9. Paralelní syntéza peptidů

10. Historie kombinatoriální chemie

11. Syntéza knihoven pro vyhledávání nových materiálů

12. Použití knihoven peptidů a malých molekul

13. Budoucnost peptidů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

Žádné nejsou

 
VŠCHT Praha