PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Počítačová simulace vlastností molekul - P402001
Anglický název: Computer Simulation of Molecular Properties
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Další informace: http://Prednaska a cviceni, viz N402037
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Bouř Petr prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : D402015
Je záměnnost pro: AP402001
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
Přednáška poskytuje teoretické základy moderních metod výpočetní chemie a jejich použití, např. pro výpočty konformačních rovnováh nebo spektroskopických vlastností molekul (IČ, NMR, atd.). Přednáška je spojená se cvičením, kde si studenti mohou příklady praktických výpočtů vyzkoušet
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Studenti budou schopni pracovat s operačním systémem Linux, provádět kvantově-chemické výpočty s programem gaussian, porozumí molekulově-dynamickým simulacím a teoretickým základům spektroskopických metod.

Literatura -
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (04.09.2019)

Z: P. Bouř, Základy kvantových výpočtů molekul 1997-2018 http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf

Z: manual Gaussian: 2016www.gaussian.com

D: A. Szabo, N. S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, Courier Corporation, 2012, ISBN 0486134598, 9780486134598

D: P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford, 2011, IBSN 978-0-19-954142-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

manual www.gaussian.com

Sylabus -
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (29.05.2018)
  • základy molekulové mechaniky a dynamiky
  • základy kvantové chemie
  • výpočetní metody kvantové chemie, Hartree-Fockova aproximace, teorie elektronové hustoty, poruchový počet, zahrnutí rozpouštědla do výpočtu
  • Maxwellovy rovnice, molekula v elektroagnetickém poli
  • výpočty parametrů nukleární magnetické rezonance
  • výpočty vibračních spekter molekul, Ramanův rozptyl, infračervená absorpce, Ramanova optická aktivita, vibrační cirkulární dichroismus, elektronová spektra molekul

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (29.05.2018)

Základy matematiky a fyziky

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bouř Petr prof. RNDr. CSc. (29.05.2018)

zkouška ve formě testu

 
VŠCHT Praha