PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nanotechnologie: základní principy a využití - P402004
Anglický název: Nanotechnology: basic principles and application
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402004
Anotace -
Poslední úprava: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D. (21.10.2018)
Popis základních principů a využití pro moderní technologie, včetně farmaceutických aplikací. Předmět je organizován jako workshop – po úvodním cyklu přednášek následuje samostatná studijní práce studenta na zadaném tématu (obvykle odvozeném od tématu disertace), kterou uzavírá účast na závěrečném semináři, kde student výsledky prezentuje.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (02.08.2018)

Studenti budou umět

  • využívat základní pojmy z oblasti nanotechnologií (principy a metody tvorby nanoobjektů, jejich fyzikálně chemické vlastnosti)
  • popsat základní vlastnosti nanoobjektů spojené s odhadem jejich toxicity a biokompatibility
  • uvést příklady aplikací nanotechnologií v oblasti analytické chemie a farmacie

Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (03.09.2019)

D: Murashov V., Howard J. (Eds.): Nanotechnology standards, 1. vydání, Springer, 2011, ISBN 978-1-4419-7852-3

D: Vollath D. (Ed.): Nanomaterials, Wiley-VCH, 2013, 2. vydání, ISBN 978-3-527-33379-0

D: Kolasinski K. W.: Surface science, Foundation of Catalysis and Nanoscience, 2. vydání, J. Wiley&Sons, 2009, ISBN: 978-0-470-03304-3

D: Di Ventra M., Evoy S., Heflin J. R. Jr (Eds.): Introduction to nanoscale science and technology, 1. vydání, 2004, Springer, ISBN: 978-1-4020-7720-3

Časopisecká literatura dostupná v ChemTK

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (03.08.2018)

Informace podané v úvodním cyklu přednášek (zejm. PDF verze přednášek, příp. zásadní aktuální články z oboru).

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (03.08.2018)

Základní náhled do problematiky získaný v úvodním cyklu přednášek následovaný samostatnou prací na zadaných projektech, konzultace

Sylabus -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (03.08.2018)

1. Přednáškový cyklus – základní principy nanotechnologií, vlastnosti a příprava vybraných typů nanoobjektů, aplikace především z oblastní analytické chemie a farmacie

2. Studentský projekt – studium vybrané aplikace na základě dostupných informací

3. Studijní projekt – účast a prezentace na závěrečném semináři

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (21.08.2018)

Základní vysokoškolský kurz z obecné chemie, z anorganické chemie a z organické chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (03.08.2018)

žádné

 
VŠCHT Praha