PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Numerická lineární algebra - P413002
Anglický název: Numerical Linear Algebra
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Červená Lenka RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP413002
Anotace -
Předmět si klade za cíl rozšířit znalosti studentů v oblasti numerické lineární algebry. Přednášky pokrývají všechna důležitá témata včetně iteračních metod pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic a výpočet vlastních čísel. Studenti se také seznámí s principy podmíněnosti a stability.
Poslední úprava: Janovská Drahoslava (24.09.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti:

Se budou orientovat v problémech lineární algebry, zejména budou znát vlastnosti a výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů.

Budou umět zvolit vhodnou metodu pro řešení soustavv lineárních algebraických rovnic.

Budou znát principy podmíněnosti a stability řešení soustav lineárních algebraických rovnic.

Poslední úprava: Janovská Drahoslava (24.09.2018)
Literatura -

Z : G. Strang: Differential Equations and Linear Algebra. Wellesley-Cambridge, 2014.Z: Cauley R.A.: Corrosion of Ceramics. Marcel Dekker, Inc. New York 1995;

Z: G. H. Golub, C. F. Van Loan: Matrix Computations, 3-rd ed., The John Hopkins University Press, 2012.

D : R. A. Horn and C. R. Johnson, Matrix analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

D: L.N. Trefethen, D. Bau III: Numerical Linear Algebra. SIAM Philadelphia, 1997

Poslední úprava: Janovská Drahoslava (06.06.2018)
Studijní opory -

http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/classes/nla_2015/numerical_linear_algebra.pdf

Poslední úprava: Janovská Drahoslava (24.09.2018)
Metody výuky -

Přednášky a semináře.

Poslední úprava: Janovská Drahoslava (06.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Projekt na řešení složitějšího problému lineární algebry

Poslední úprava: Janovská Drahoslava (06.06.2018)
Sylabus -

1. Vlastní čísla, singulární hodnoty, singulární rozklad matice.

2. QR rozklad.

3. Gramova-Schmidtova ortogonalizace.

4. Householderova redukce matice na trojúhelníkový tvar.

5. Metoda nejmenších čtverců.

6. Podmíněnost, stabilita, číslo podmíněnosti.

7. Stabilita Gaussovy eliminace. Pivotace.

8. Choleského rozklad.

9. Problém vlastních čísel.

10. Rayleighův kvocient, metoda inverzních iterací.

11. QR algoritmus pro výpočet vlastních čísel.

12. Arnoldiho iterační proces.

13. Metoda sdružených gradientů.

14. Předpodmínění

Poslední úprava: Janovská Drahoslava (06.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Borská Lucie (16.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Příprava a obhajoba individuálního projektu spojená s ústní zkouškou

Poslední úprava: Janovská Drahoslava (24.09.2018)
 
VŠCHT Praha