PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Numerické metody pro inženýry - P413003
Anglický název: Numerical Methods for Engineering
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Červená Lenka RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP413003
Anotace -
Předmět pokrývá celé spektrum numerických úloh, se kterými se může student doktorského studia na VŠCHT setkat: numerické metody lineární algebry, interpolaci, řešení nelineárních algebraických rovnic, řešení obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic a vyhodnocování experimentálních dat.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět zvolit vhodnou numerickou metodu pro řešení matematického modelu ve tvaru algebraických nebo diferenciálních rovnic. Naučí se přesvědčit se o přesnosti numerického řešení.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Literatura -

M. Kubíček, M. Dubcová, D. Janovská: Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-558-7

J. F. Apperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis, John Wiley & Sons, 2001, ISBN 0-471-31647-4

J. Stoer, R. Bulirsh: Introduction to Numerical Analysis, 3rd ed., Springer New York, 2002,ISBN 978-1441930064

G. I. Marčuk: Metody numerické matematiky, Academia Praha, 1987

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL Praha, 1987

M. Holodniok, A. Klíč, M. Kubíček,M. Marek: Metody analýzy nelineárních dynamických modelů, ACADEMIA, 1986

Další literatura individuálně.

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (18.10.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/mat/NM/NMAplikace/NMAplikace.html

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (25.09.2018)
Metody výuky -

Nastudování literatury a samostatný projekt.

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (25.09.2018)
Sylabus -

1. Interpolace, interpolace pomocí splinů.

2. Diferenční formule, kvadraturní formule.

3. Numerické metody lineární algebry.

4. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.

5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.

6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.

7. Stiff systémy. A - stabilní metody.

8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.

9. Metoda střelby.

10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu lineární případ.

11. Diferenční metody pro PDR parabolického typu nelineární případ.

12. Metoda přímek.

13. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.

14. Numerické vyhodnocování experimentálních dat. Lineární a nelineární regrese.

15. Samostatný projekt.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Samostatný projekt, zkouškový test, ústní zkouška

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (21.09.2018)
 
VŠCHT Praha