PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inženýrská Optimalizace - P445007
Anglický název: Engineering Optimalization
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP445007
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Předmět se zabývá klasickými i moderními metodami spojité a diskrétní optimalizace, je zaměřen zejména na jejich praktické využití ve vědecké a výzkumné práci studentů. Posluchači se naučí korektně formulovat optimalizační problémy a řešit je ve vhodném výpočetním prostředí (Matlab: Symbolic Math Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox, případně i Solver Microsoft Excelu). Předmět je určen zejména pro posluchače, kteří v předcházejícím studiu nezískali dostatečné vědomosti a dovednosti potřebné pro řešení problémů v rámci své disertační práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

Studenti budou po absolvování předmětu umět využít vybrané metody optimalizace pro řešení inženýrských problémů. Budou schopni použít vybrané metody umělé inteligence pro řešení problémů globální optimalizace.

Literatura -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (03.09.2018)

Z: Himmelblau, D. M.: Applied Nonlinear Programming. McGraw-Hill, New York 1972. ISBN 0-07-028921-2.

Z: Turzík, D.: Matematika III. Základy optimalizace. VŠCHT, Praha 2006. ISBN 80-7080-363-0.

D: Venkataraman, P.: Applied Optimization with MATLAB Programming. Wiley, New York. 2002. ISBN 0-471-34958-5.

D: Lange, K.: Optimization (2nd edition), Springer, New York 2013. ISBN 978-1-4614-5837-1.

Studijní opory -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

www.honeywellprocess.com/

www.mathworks.com/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

přednášky, příprava projektu a řešení případových studií

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)

1. Optimalizační proces, význam, smysl a cíle. Obecné schéma a prvky.

2. Lokální optimalizace, analytické a numerické metody a algoritmy.

3. Lineární, kvadratické a nelineární programování.

4. Diskrétní a globální optimalizace, genetické a evoluční algoritmy.

5. Optimalizace s využitím Matlabu, Optimization Toolboxu a Global Optimization Toolboxu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

Vypracování a obhajoba tří samostatných projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

 
VŠCHT Praha