PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pokročilé metody řízení procesů - P445010
Anglický název: Advanced Control Engineering
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP445010
Anotace -
Předmět bude rozšiřovat okruhy znalostí, které jsou pro specialistu v oboru řízení procesů nutností (Adaptivní řízení, pokročilé prediktivní řízení, Expertní řízení, …). Zároveň bude při návrhu výuky předmětu kladen důraz na rozvoj i tzv. soft-skills u studentů doktorského studia, a to zejména v oblasti schopností prezentovat a obhajovat dosažené výsledky odborné práce.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat pokročilé a nelineární prediktivní metody řízení

Používat optimalizační metody a umělou inteligenci při modelování a řízení procesu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Literatura -

Z: CAMACHO, E.F., BORDONS, C. Model Predictive Control. London : Springer-Verlag London Limited, 2007. 978-1-85233-694-3

Z: MACIEJOWSKI, J. M. Predictive Control with Constraints. Harlow (UK) : Prentice Hall, 2002. ISBN 0-201-39823-0.

D: BAOTIC, M., CHRISTOPHERSEN, F. J.,MORARI, M. Constrained Optimal Control of Hybrid Systems With a Linear Performance Index. IEEETrans. on Automatic Control, 51(12):1903-1919, December 2006.

Poslední úprava: Mareš Jan (01.10.2018)
Studijní opory -

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Metody výuky -

přednášky, příprava projektu a řešení případových studií

Poslední úprava: Mareš Jan (07.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Vypracování a obhajoba tří samostatných projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Mareš Jan (30.05.2018)
Sylabus -

1. Adaptivní metody řízení technologických procesů

2. Rekurentní metoda nejmenších čtverců

3. On-line odhad parametrů modelu

4. Odhad stavů procesu

5. Pokročilé prediktivní řízení technologických procesů

6. Linearizované metody prediktivního řízení

7. Nelineární prediktivní řízení

8. Případová studie: Nelineární prediktivní řízení

9. Využití umělé inteligence pro řízení technologických procesů

10. Využití fuzzy pro řízení technologických procesů

11. Expertní systémy řízení technologických procesů

12. Expertní systémy řízení bioprocesů

13. Případová studie: Řízení bioprocesů

14. Semestrální projekt

Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Mareš Jan (07.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Mareš Jan (07.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhajoba tří samostatných projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Mareš Jan (12.06.2018)
 
VŠCHT Praha