PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Systémová dynamika - P501008
Anglický název: System Dynamics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Studenti se seznámí s metodologií pro modelování dynamických systémů, která jim umožní pochopit chování komplexních systémů. Znalosti si ověří při návrhu vlastního modelu pro vybraný problém.
Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (12.12.2020)
Literatura

Sterman, J. D., Business dynamics – System thinking and modeling for a complex world, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-231135-5.

Morecroft, J., Strategic modelling and business dynamics, Wiley, 2007, ISBN 978-0-470-01286-4.

Madachy, R. J., Software process dynamics, Wiley, 2008, ISBN 978-0-471-27455-1.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (11.12.2020)
Sylabus

1. Motivy pro tvorbu dynamických modelů. Přínosy a omezení počítačových simulací pro řešení problémů.

2. Nalezení a popis kauzálních smyček v systému. Příklady na konkrétních problémech.

3. Distribuční hra – získání dat pro analýzu chování.

4. Rozbor výsledků a nalezení řešení problémové situace.

5. Typy prvků a vazeb v dynamických modelech.

6. Principy tvorby modelů systémové dynamiky. Simulace chování systémů a tvorba politik.

7. Dynamické chování systémů při omezených zdrojích.

8. Analýza dat získaných při simulaci chování systému.

9. Příklady konkrétních modelů a ukázka nalezení řešení se zaměřením na udržitelnost.

10. Návrh vlastního dynamického modelu. Výběr vhodného problému.

11. Konzultace návrhu modelu. Struktura modelu.

12. Konzultace návrhu modelu. Výsledky simulací,

13. Konzultace návrhu modelu. Validace.

14. Prezentace výsledků – hotového modelu.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (11.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zkouška. Návrh modelu pro řešení konkrétního problému.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (11.12.2020)
 
VŠCHT Praha