PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Studentská vědecká konference - P965001
Anglický název: Student scientific conference
Zajišťuje: Oddělení pro vědu a výzkum (965)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
 
VŠCHT Praha