PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Applied Chemical Processes - S105001
Anglický název: Applied Chemical Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB105001
Pro druh:  
Garant: Zlámal Martin doc. Ing. Ph.D.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)
The course will introduce students to the relationship between chemical technology and individual chemical apparatus. The course includes individual mathematical description of the basic chemical engineering phenomenons and description of the basic chemical apparatus.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

Students will be able to:

know the basis of energy balances in chemical technologies

develop the mass balances in chemical technologies

understand the links between the description of individual devices and their integration into the technology design

Literatura - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

A:Chemistry of the Elements (2nd Edition) Greenwood, N.N.; Earnshaw, A. © 1997 Elsevier

A:Perry's Chemical Engineers' Handbook Edited by: Perry, R.H.; Green, D.W. © 1997 McGraw-Hill

A:Physical Chemistry ,Walter J. Moore, Prentice-Hall. Inc.,

R:ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley inc.

A:Best Available Techniques reference documents (BREFs), European IPPC Bureau

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

http://web.vscht.cz/paidarm/ACHP/

Documents BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Sylabus -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (20.01.2015)

1.Chemické technologie a jejich projektování

2.Úprava a transport látek v chemických výrobách

3.Energie v chemických procesech

4.Separační procesy v chemické technologii

5.Rychlost chemické reakce

6.Průmyslové chemické reaktory

7.Průmyslové katalytické reaktory

8.Heterogenní nekatalyzované reakce

9.Průmyslová krystalizace

10.Elektrochemické reakce

11.Elektrochemické procesy

12.Elektrochemické reaktory

13.Elektromembránové procesy

14.Elektrotermické procesy

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

Elementary Mathematics, Basic Chemistry

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha