PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Phase Transformations in Metals - S106007
Anglický název: Phase Transformations in Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM106002
Pro druh:  
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM106002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (04.04.2012)

1. Thermodynamic and kinetic presumptions of corrosion of metals

2. Environmental and metallurgical factors

3. Forms of corrosion

4. Corrosion in various environments

5. Corrosion protection by materials selection and coatings

6. Electrochemical protection, inhibition, construction modification

7. Information on corrosion (literature, testing, monitoring)

8. Polymers, terms, thermal resistance

9. Atmospheric aging, photochemical processes, stabilization of polymers

10. Corrosion resistance of polymers in chemicals, ecological aspects

11. Dissolution of inorganic non-metallic compounds in liquids

12. Corrosion of silicious glass in water and solutions

13. Protection of metals by enamels

14. Corrosion of ceramics and concrete

 
VŠCHT Praha