PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Materials Corrosion for Conservators - S106023
Anglický název: Materials Corrosion for Conservators
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

1. Thermodynamic and kinetic presumptions of corrosion of metals

2. Potential - pH diagrams

3. Passivity

4. Forms of corrosion

5. Atmospheric corrosion

6. Corrosion in soil and water

7. Corrosion protection

8. Factors affecting corrosion of polymeric material

9. Photochemical degradation and atmospheric aging

10. Thermal degradation, biodegradation

11. Corrosion of natural materials based on cellulose and proteins

12. Corrosion of glass and enamels in water

13. Corrosion ceramics and concrete

14. Corrosion of inorganic natural materials

 
VŠCHT Praha