PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Transition Metals in Organic Synthesis - S110014
Anglický název: Transition Metals in Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (13.03.2012)

1. Formalism (oxidation state, d-electron configuration, 18-electron rule).

2. Basic types of ligands (s-complexes).

3. Basic types of ligands (p-complexes).

4. Reactions in coordination sphere of transition metals (ligand substitution, oxidative addition, reductive elimination, insertion, transmetallation).

5. Nucleophilic attack on ligands coordinated to transition metals.

6. Electrophilic attack on ligands coordinated to transition metals.

7. Homogeneous catalytic reactions (hydrogenation, hydrosilation, hydrocyanation, alkene and alkyne polymerisation, carbonylation reactions).

8. Synthetic applications of transition metal hydrides, organocuprates.

9. Synthetic applications of complexes from insertion of alkenes and alkynes.

10. Synthetic applications of complexes from oxidative addition followed with insertion of alkene, alkyne and carbon monoxide (cross coupling, Heck reaction).

11. Synthetic applications of transition metal carbonyl complexes.

12. Synthetic applications of transition metal carbene complexes (reactions of nucleophilic and electrophilic carbenes, alkene metathesis, metal-catalysed decomposition of diazo compounds).

13. Synthetic applications of h3-allyl transition metal complexes.

14. Synthetic applications of transition metal h6-arene complexes (Cr(CO)3 and FeCp+ complexes).

 
VŠCHT Praha