PředmětyPředměty(verze: 894)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals - S110020
Anglický název: Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB110009
Pro druh:  
Garant: Holakovský Roman Mgr. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hampl František doc. Ing. CSc. (29.01.2013)

R. Vardanyan, V. Hruby: Synthesis of Essential Drugs. Elsevier 2006. ISBN-13: 978-0-444-52166-8. ISBN-10: 0-444-52166-8.

G. L. Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry, 3rd Ed. Oxford University Press 2005. ISBN: 0-19-927500-9.

Both books are available at ICT Prague in the Central Library.

Sylabus
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (15.02.2018)

1. Introduction. Basic terms and definitions

2. Mutual drug and organism interactions. Basic terms in pharmacology

3. Drug design methods. Registration of drugs. Good manufacturing practice

4. Analgesics, antipyretics, anti-inflammatory agents

5. Central nervous system drugs: anaesthetics, sedatives, hypnotics

6. Central nervous system drugs: psychiatric drugs

7. Autonomous nervous system drugs: sympathomimetics and sympatholytics

8. Autonomous nervous systemdrugs: parasympathomimetics and parasympatholytics

9. Local anaesthetics and relaxants

10. Antihistamines and antiallergics. Antitussives and expectorants

11. Cardiovascular system drugs

12. Digestive tract therapeutic agents

13. Antiinfective agents

14. Chemotherapy of cancer

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Hampl František doc. Ing. CSc. (29.01.2013)

The students are expected to be skilled in organic chemistry at the level corresponding to a textbook J. McMurry: Organic Chemistry, 5th or any later edition (or any equivalent textbook). The competence to attend the course will be tested by an entry test; minimum acceptable score: 50 per cent.

 
VŠCHT Praha