PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Macromolecular Chemistry - S112003
Anglický název: Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB112002
Pro druh:  
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Prokopová Irena doc. Ing. CSc. (06.01.2012)
The course is focused on structure of macromolecules, physical properties of polymers, monomer polymerizability, chain and stepwise polyreactions, copolymerization, ring opening polymerization and chemical reactions of polymers.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Stevens M.P.: Polymer Chemistry An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999.

Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry. A Problem Solving Approach. CRC Press Boca Raton 2006.

Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers. Third Edition. CRC Press Boca Raton 2011.

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Assessment test, min 50%

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)

Introduction and historical development, nomenclature of polymers.

Structure of macromolecules, molecular weight.

Molecular structure and properties of polymers.

Polymerizability of low molecular substances.

Free radical polymerization - elemental reactions.

Kinetics of free radical polymerization.

Free radical copolymerization.

Ionic polymerization and copolymerization.

Insertion polymerization, polymerization practice.

Ring-opening polymerization.

Step-growth polymerization - characterization, reactivity of monomer functional groups.

Polycondensation - mechanism and kinetics, molecular weight distributions.

Polyadditions - typical syntheses.

Reactions of polymers.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Prokopová Irena doc. Ing. CSc. (06.01.2012)

Prerequisities: Organic chemistry.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Succesful assessment test and final exam test.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha