PředmětyPředměty(verze: 878)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Preventive Conservation - S148003
Anglický název: Preventive Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

1. Climatic conditions, air pollution.

2. Damages of historic monuments in exterior.

3. Possibilities of preventive conservation of historic monuments in exterior.

4. Climatic conditions in interior.

5. Climatic condition claims to museum and depositories.

6. Monitoring of climatic conditions in interior.

7. Regulation of interior climate.

8. Influence of storage to degradation of materials.

9. Reasons of biological damages.

10. Kinds of biological damages.

11. Prevention of biological damages.

12. Microbiological damages of materials.

13. Prevention of microbiological damages.

14. Efficiency inspection of prevention of biological damages.

 
VŠCHT Praha