PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Corrosion and Conservation of Archival and Library Collections - S148066
Anglický název: Corrosion and Conservation of Archival and Library Collections
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Sylabus
Poslední úprava: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. (21.09.2015)

1. Biopolymery

2. Struktura, složení a vlastnosti dřeva.

3. Poškození a metody průzkumu dřeva.

4. Ochrana a konzervace dřeva, lepení, tmelení a povrchové úpravy dřeva

5. Vodou nasycené dřevo

6. Výroba a struktura papíru

7. Poškození papíru a metody stanovení jeho vlastností

8. Konzervace papíru

9. Přehled záznamových prostředků, mechanismy jejich poškození a konzervace

10. Fotografické materiály, jejich poškození a konzervace

11. Useň a pergamen - struktura, vlastnosti, výroba.

12. Poškození usní a pergamenů a jejich konzervace

13. Vodou nasycená useň

14. Barevná vrstva - pigmenty a pojiva

15. Poškození barevné vrstvy a její restaurování

 
VŠCHT Praha