PředmětyPředměty(verze: 832)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  

  

Od pondělí 24. 9. 2018 výuka v učenách B14 (původně uváděno jako B13) , B22, B23 a B24 probíhá podle rozvrhu.

 

 

Waste Water Treatment - S217025A
Anglický název: Waste Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.02.2012)

The aim of the course is to build knowledge on the principles of wastewater treatment technologies. Wastewater characterization methods and the main wastewater treatment technologies based on chemical, physicochemical and biological processes are explained.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.02.2012)

Gray N.F.: Biology of wastewater treatment, Imperial College Press, 2004

Sincero A.P., Sincero G.A.: Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater, IWA Publishing, 2002

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (12.03.2012)

1. Introduction and EU legislation on wastewater

2. Wastewater characterization, Sewerage systems

3. Mechanical wastewater treatment

4. Biological wastewater treatments: biochemical and microbiological principles and biofilm processes: principles and fixed-film reactors

5. Activated sludge process � formation of activated sludge, main technological parameters, types of activated sludge process

6. Activated sludge process � diffuse air aeration, mechanical aeration, mixing of activated sludge tanks, nutrient removal systems

7. Separation of activated sludge, effluent polishing, wastewater reuse

8. Physico-chemical methods I: filtration, flotation, precipitation, coagulation, neutralization, ion exchange

9. Physico-chemical methods II: membrane separation processes, adsorption, stripping, chemical oxidation and reduction

10. Fundamentals of anaerobic processes

11. Anaerobic wastewater treatment

12. Post-treatment of anaerobic effluents

 
VŠCHT Praha