PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Technological Facilities Calculations - S218009
Anglický název: Technological Facilities Calculations
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (18.05.2012)

1. Energetika, skripta VŠCHT (99-260-7/99) ISBN 80-7080-358-4, Praha 1999

2. Energetika. Návody k výpočtům, skripta VŠCHT (01-308-35/01) ISBN 80-7080-464-5 Praha 2001

3. Tabulky: http://web.vscht.cz/mistovae/en_tabulky.pdf

4. Tabulky a diagramy z oboru paliv, SNTL Praha 1956

5. Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností obyčejné vody, CZ NC PWS, Ústav termomechaniky AV ČR, ISBN 80-85918-63-3, Praha 2001

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (18.05.2012)

1. Types of fuels for power production, properties thereof. Upper and lower calorific values.

2. Effective combustion. Excess of air. Flue gas analysis.

3. Incomplete combustion. Air excess coefficient. Oxygen balance.

4. Temperature of combustion. Combustion products dissociation. Combustion rate and limits.

5. Boiler efficiency estimation. Guarantee tests, standards.

6. States of water and steam. State diagrams. IAPWS formulations (IFC67, IF97).

7. Estimation of wet steam state. Methods, devices.

8. Heat cycles. Thermal efficiency. Methods of its increase.

9. Power and heat production plants. Schemes, utilized heat, losses.

10. Steam turbines, expansion in h-s diagram. Thermodynamic efficiency.

11. Power production indexes, estimation thereof.

12. Cooling cycles, balance. Balance of turbine condenser.

13. Combined cycles, thermodynamic processes, efficiency.

14. Absorption and compression cooling cycles. Heat pumps.

 
VŠCHT Praha