PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Special Separation Methods in Water Treatment - S218017
Anglický název: Special Separation Methods in Water Treatment
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM218006
Pro druh:  
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (18.05.2012)

Kunin, R. Ion Exchange Resins; R. E. Krieger Publ. Co., Huntington, N.Y., 1972

Sengupta A. K. Ion Exchange Technology; Advances in Pollution Control; Technomic Publ. AG, Basel, 1995

Inczedy J. Analytical Applications of Ion Exchangers, Akademiai Kiado , Budapest, 1966

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (18.05.2012)

1. Technical, economic and environmental feasibility of different desalination techniques.

2. Precipitation processes; hydroxides, sulfides.

3. Electrolytic recovery of metals from water streams.

4. Membrane processes; principles, characteristics, applicability; electrodialysis.

5. Reverse osmosis.

6. Ion Exchange; basic properties of ion exchange resins.

7. Equilibrium, selectivity, kinetics and column dynamics of ion exchange.

8. Operation of ion exchange resin column; loading cycle, backwash, regeneration, rinse.

9. Ion exchange unit operations; softening, dealkalinisation, deionisation, demineralisation.

10. Ultra-pure water preparation, electrodeionisation.

11. Selective sorption and separation of metals by ion exchange; chelating ion exchangers.

12. Drinking water treatment by ion exchange.

13. Removal of organic matters from water; clarification, sorption anion exchangers, nonionogenic sorbents.

14. Selective uptake of anions; inorganic ion exchangers; properties and application.

 
VŠCHT Praha