PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Waste Management and Treatment - S240005
Anglický název: Waste Management and Treatment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM240099
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubal Martin doc. Dr. Ing.
McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Šír Marek Ing. Ph.D.
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.12.2011)

Lectures

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.12.2011)

Final examination in the form of presentation.

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (10.04.2012)

1. Origin of waste, waste classification

2. Information systems in waste management

3. Waste processing technologies

4. Waste recycling

5. Municipal waste

6. Industrial waste

7. Agricultural waste

8. Waste from chemical industry

9. Waste landfilling

10. Composting and agricultural processing of waste

11. Thermal treatment of waste

12. Physico-chemical processing of waste

13. Waste minimisation

14. Waste legislation in EU region

 
VŠCHT Praha