PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ecology - S240010
Anglický název: Ecology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Please contact: Klara.Mocova@vscht.cz
Garant: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus -
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (07.02.2020)

1. Introduction

2. Abiotic factors: Energy and Atmosphere

3. Hydrosphere and aquatic ecosystems

4. Pedosphere and terrestrial biomes

5. Individuals and populations

6. Interspecific relationships

7. Communities

8. Chemical ecology

9. Applications in ecology, Sustainable development

10. Ecotoxicology - part 1

11. Ecotoxicology - part 2

12. Presentations of students - part 1

13. Presentations of students - part 2

14. Test

 
VŠCHT Praha