PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ecology - S240010
Anglický název: Ecology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Please contact: Klara.Mocova@vscht.cz
Garant: Punčochářová Jana RNDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

1. Basic ecological and biological terms

2. Evolution

3. Ethology

4. Abiotic factors

5. Interspecies interactions

6. Ecological relations in time and space

7. Population dynamics

8. Biodiversity

9. Invasive species

10. Economy and ecology

11. Sociology and economy

12. Natural ecosystems

13. Synantropic ecosystems

14. Sustainable development

 
VŠCHT Praha