PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biology of the Cell - S319001
Anglický název: Biology of the Cell
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB319001
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc.
Je záměnnost pro: AB319001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)
Předmět je věnován pokročilému základu hlavních témat buněčné biologie, a to se zřetelem na témata přednášená v předmětu Biologie I a Biologie II, a následně pak předmětu Mikrobiologie. Klíčovým záměrem je zdůraznění vztahu buněčné organisace (stavby) a buněčné funkce. Záměrem je rovněž budování základního slovníku odborné terminolgie a schopnosti chápání buňky jako jednobuěčného organismu i stavební/ funkční jednotky makroorganismu.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

Students will be able to use the facts of respective topics to describe the prokaryotic and eukaryotic cell in general, and marker cell processes, cell adaptation / diferentiation, intercellular interactions… in particular; in addition, the capacity to use foreign sources of information should be developed in parallel.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

Z: Cooper G., The Cell , ASM Press,2006, 978-0-87893-219-1

Z: Darnell J.,Molecular Cell Biology, Scientific American Books, 1999, 0-7167-1448-5

D: Miller R., Microbial evolution, ASM Press,2004, 978-1-55581-271-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

http://eso.vscht.cz/predmety/N319001/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

1. Cell types

2. Cell compartment evolution

3. Cell membranes

4. Cell compartmentalization

5. Selfassembly of cellular structures

6. Cell autoreproduction and proliferation

7. Cell cycle control

8. Nuclear architecture

9. Chromatin organisation a remodelling

10. Cell surface organisation and function

11. Intercellular interactions

12. Cell adaptation and differentiation

13. The construction of hybrid cell

14. Synthetic biology of the cell

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

Biologie I

 
VŠCHT Praha