PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Advanced Biochemistry: Laboratory - S320004
Anglický název: Advanced Biochemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.04.2012)

1. Introduction to the course

2. Good laboratory practice, work safety

3. Chromatography of biomacromolecules, the evaluation of purification processes

4. Electrophoretic separation methods

5. Basic characterization of purified protein samples

6. Enzyme kinetics of allosteric enzymes

7. Enzyme specificity

8. Modern methods of protein identification

9. Physicochemical properties of proteins

10. Immunochemical techniques

11. Basic techniques of molecular biology

12. Isolation of subcellular particles

13. Study of basic metabolic processes (cellular respiration)

Quiz

 
VŠCHT Praha