PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Molecular genetics and DNA analysis - S320081
Anglický název: Molecular genetics and DNA analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB320015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)
Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytne orientaci v nejdůležitějších technikách analýzy nukleových kyselin, zahrnující izolaci DNA a RNA, značení těchto molekul, sekvenování DNA, analýzu vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce a porovnání dat s informacemi v databázích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Studenti budou umět:

Základní pojmy molekulové genetiky, vztah struktury a funkce nukleových kyselin.

Principy regulace předávání genetické informace a její proměnlivosti v důsledku mutací a rekombinací.

Mechanismy pro opravu mutací, kterými organismy disponují.

Základní kontrolní procesy genové exprese od regulace transkripce u prokaryot a eukaryot a posttranskripční modifikace eukaryotické mRNA, až po regulaci stability mRNA a translaci, role malých RNA.

Základní principy práce s DNA, metody analýzy DNA a základní aplikace polymerasové řetězové reakce

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Lodish, H.; et al. Molecular cell biology, 6th ed.;W.H.Freeman & Co Ltd, 2008.

Albrets B; et al. Molecular biology of the cell, 5th ed. Garland Science, 2008.

Clark D.P. Molecular biology, Elsevier Inc., 2005.

Hitler J.M. Forensic DNA Typing, 2nd ed. Elsevier 2005.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

žádné

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

1. Historic overview and basic genetic laws and terms.

2. Structure and function of nucleic acids, genome organization

3. Replication, DNA polymerases, replisome complex.

4. Mutations and repair mechanisms.

5. Recombination, mitotic and meiotic gene segregation, transposition.

6. Regulation of transcription.

7. Posttranscriptional modifications of RNA.

8. Regulatory role of RNA.

9. Translation, posttranslational modifications.

10. Principles of work with DNA and RNA.

11. Methods of analysis of DNA sequence, genome mapping.

12. Labeling of nucleic acids, application of probes.

13. Polymerase chain reaction and its applications.

14. DNA databases.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.05.2016)

Biochemie I

 
VŠCHT Praha