PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Principles of Advanced Analysis of Natural Products and Foods - S323006
Anglický název: Principles of Advanced Analysis of Natural Products and Foods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM323016
Pro druh:  
Garant: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Dvořáková Darina Ing. Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.04.2012)

1. General requirements on testing laboratories concerned with natural products and foods control

2. Quality management in production and testing facilities; ISO, good laboratory practice (GLP)/ good manufacture practice (GMP) principles, certification, inspection, accreditation, auditing

3. Terms and definitions used in analytical chemistry, traceability and uncertainty of measurement results

4. Analytical method selection, validation and documentation; performance criteria; verification procedures; calibration, quality control procedures; interlaboratory comparison,

5. Reporting of test results, compliance with specification assessment; disputing of results

6. Overview of advanced instrumental techniques employed in analysis of natural products and foods, current trends

7. Principles of target analysis and non-target screening, fingerprinting / profiling

8. Sample preparation strategies - choice of isolation, purification, pre-concentration strategy

9. Separation methods - the application potential of gas chromatography, liquid chromatography, electromigration techniques

10. Spectroscopic methods - the application potential of absorption, emission and mass spectrometry

11. Bioanalytical methods - immunochemical techniques, biosensors - advantages and limitations

12. Demonstration case study No.1: The use of ´omics´ (proteomics / metabolomics) strategies in food authenticity and traceability

13. Demonstration case study No. 2: The use of mass spectrometric techniques in natural products / foods safety control

Demonstration case study No. 3: The use of advanced chemometrics for data handling in identification of nutraceuticals quality markers

 
VŠCHT Praha