PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Isolation and Separation Methods - S323023
Anglický název: Isolation and Separation Methods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM323010
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/poustkaj
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AM323010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Riddellová Kateřina doc. Dr. Ing. (16.07.2013)
The course is focused on the principles and advanced applications of modern isolation and separation techniques including representative detection methods. Methods are discussed with regard to practical aspects and problems that are normally encountered. Framework of studied methods: isolation in gaseous, liquid, supercritical and solid phase; gas and liquid chromatography, including conventional detectors, mass spectrometry.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Riddellová Kateřina doc. Dr. Ing. (16.07.2013)

Z: Pawliszyn J.: Solid phase microextraction: Theory and Practice. Wiley-VCH, Inc. NY, USA, ISBN 0-471-19034-9, 1997

Z: Dean, J.R. : Extraction Methods for Environmental Analysis, J.Wiley&Sons, Ltd., Chichester, Anglie, ISBN 0-471-98287-3, 1998

Z: Grob, R.L. (Editor) : Modern Practice of Gas Chromatography, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-59700-7, 1995

Z: Willoughby, R., Sheehan, E., Mitrovich, S.: A Global View of LC/MS: How to Solve Your Most Challenging Analytical Problems, Global View Publishing, Pittsburg, Pennsylvania, USA, ISBN 0-9660813-0-7, 1998

D: Snyder,L.R., Kirkland, J.J., Glajch, J.L.: Practical HPLC Method Development, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-00703-X, 1997

D: Rood, D.: A Practical Guide to the Care Maintenance and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems, Hüthig GmbH, Heidelberg, Německo, ISBN 3-7785-2319-8, 1995

D: Scientific papers

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (28.06.2013)

Course outlines at http://web.vscht.cz/poustkaj

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Riddellová Kateřina doc. Dr. Ing. (07.06.2013)

1. General characteristics of analytical procedure and classification of techniques

2. Purge & trap, head space, supercritical fluid extraction

3. Liquid-liquid extraction, liquid micro-extraction

4. Solid-liquid extraction, various means of implementation (ASE-PLE, MASE)

5. Solid phase extraction

6. Solid phase micro-extraction

7. Adsorption chromatography, dispersive solid phase extraction (MSPD, QuEChERS)

8. Gel permeation chromatography

9. Gas chromatography - factors influencing separation, injection techniques

10. Gas chromatography - columns, detectors

11. Gas chromatography - large volume injection; GC x GC

12. Liquid chromatography - factors influencing separation

13. Liquid chromatography - columns, detectors

14. Mass spectrometry

 
VŠCHT Praha