PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Computer Technique - S342021
Anglický název: Computer Technique
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

. Creation of long and technical documents in Microsoft Word, creation and formatting of styles and templates.

2. Advanced formatting using styles and templates, outline, creation and formatting of tables.

3. Multilevel numbered and bulleted lists, tables of contents, indexes.

4. References, cross-references, numberings of pages and other items.

5. Absolute and relative addresses in Microsoft Excel, working with large tables and sheets, advanced and embedded functions, array formulae.

6. Conditional formatting, pivot tables, optimizations using Solver.

7. Advanced sorting and ranking values, filtering data, database functions.

8. Database objects in Microsoft Access: tables, fields, queries, indexes, forms and reports. Relational databases.

9. Creation of databases, entering data, queries.

10. Reporting from databases, SQL language.

11. Chemical structures editing in ChemSketch, finding related chemical information.

12. Searching for structural, chemical and biological data in commercial chemical databases.

13. Introduction to molecular modeling, visualization and creation of 3-D chemical structures.

14. Electronic laboratory notebook, managing spectral and literature data.

 
VŠCHT Praha