PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Analytical Chemistry: Laboratory II - S402007A
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/lach2/index_en.html
Garant: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: VED402 (16.12.2013)
"Analytical Chemistry: Laboratory II" sessions are focused on advanced instrumental methods commonly used in process laboratories. The laboratories follow the "Analytical chemistry: Laboratory I" and extend the knowledge of analytical chemistry applicable in practice. Students will meet with advanced analytical methods, including the in situ analysis, which commonly includes more complicated data processing than in case of Laboratory I.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Students will learn:

The basic principles of spectroscopic, chromatographic and flow analysis.

The principles of in-situ analysis and fundamentals for creation of experimental outputs in the form of laboratory reports.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: VED402 (14.08.2013)

www.vscht.cz/anl/lach2

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (06.09.2012)

1. Fluorimetry

2. Atomic absorption spectroscopy,

3. Gas chromatography

4. Flow injection analysis

5. Raman spectroscopy,

6. Near-infrared spectroscopy,

7. in situ analytical techniques

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (06.09.2012)

The previous experience from ANALYTICAL laboratory of any kind is expected.

The knowledge of MS Excel and general ability to work with computer is essential for vast majority of works.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: VED402 (12.09.2013)

The previous experience from ANALYTICAL laboratory of any kind is expected.

The knowledge of MS Excel and general ability to work with computer is essential for vast majority of works.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Průběžné a zápočtové testy 10

 
VŠCHT Praha