PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - S402020
Anglický název: Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM402007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Theoretical fundamentals of the use of chemical reactions for chemical analysis are extended especially with respect to existence of systematic bias of analytical results. First part is focused on proper expression of measurement results. Second part is devoted to chemical equilibria in analytical chemistry (protolytic, complexometric, precipitation and redox systems) that affect analyte behaviour in aueous environment. The last part deepens knowledge of optimalization and calibration aspects in analytical chemistry. In excersizes, the students sovle individually practical problems using simple algorithms.
Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to

Characterize protolytic, complexometric, precipitation and redox equilibria and their inffluence on an analytical determination in aqueous environment;

Construct and interprete distribution diagrams and predominance array diagrams;

Estimate competently key factors of analytical method optimalization.

Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Literatura - angličtina

D: Ionic Equilibrium: Solubility and pH Calculations James N. Butler, Wiley, 1998, ISBN 0-471-58526-2

Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Studijní opory - angličtina

Excel sheets prepared and solved in seminars

Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Metody výuky - angličtina

Lectures and seminars (work on individual assignments)

Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Sylabus -

1. Terminologie analytické chemie a měření, nejistota výsledku

2. Termodynamika protolytických rovnováh, výpočty pH

3. Titrační křivky, odhad titrační chyby acidobazických titrací

4. Výpočetní nástroje pro řešení problémů v analytické chemii - příklady řešení pomocí prg. EXCEL a MAPLE

5. Termodynamika srážecích rovnováh

6. Srážecí rovnováhy, vliv přítomnosti vlastních iontů, DOPE

7. Termodynamika komplexotvorných rovnováh

8. Algoritmus COGS

9. Vliv tvorby komplexů na srážecí rovnováhy (DOPE)

10. Termodynamika redoxních rovnováh

11. Rovnováhy v binárních systémech, kinetické metody analýzy

12. Kalibrační postupy v analytické chemii

13. Nelineární regrese

14. Zkouškový test

Poslední úprava: Záruba Kamil (31.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Analytical chemistry I.

Poslední úprava: Záruba Kamil (09.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 33
Zkouškový test 67

 
VŠCHT Praha