PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Physical Chemistry I - S403011
Anglický název: Physical Chemistry I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB403003
Pro druh:  
Garant: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc.
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)

1. Basic terminology, thermodynamic system, thermodynamic process, state properties.

2. State behaviour of gases, equation of state of ideal gas. Real gas and its behaviour.

3. 1st law of thermodynamics. Internal energy, heat, work.

4. Enthalpy, heat of reaction, standard enthalpy of formation. Hess and Kirchhoff's laws.

5. 2nd law of thermodynamics, entropy. Entropy changes on selected processes.

6. Helmholtz and Gibbs energy, their significance. 3rd law of thermodynamics.

7. Partial molar quantities, activity, chemical potential, standard states.

8. Phase equilibria in single-component systems, Clapeyron equation.

9. Gibbs phase law, vapour-liquid equilibrium in ideal systems, phase diagrams.

10. Solubility of gases in liquids, equilibria in condensed systems.

11. Material balance of chemical reactions. Equilibrium constant. Equilibria in electrolyte systems.

12. Equilibrium composition. Reactions in gaseous phase.

13. Faraday´s law, galvanic cells, Nernst equation.

14. Basic terms of chemical kinetics, reaction rate, integration of rate equations.

 
VŠCHT Praha