PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical Chemistry: Laboratory I - S403013
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (25.07.2012)

Separate introduction in english for each laboratory work.

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)

1. Ideal-gas equation of state - determination of molar mass by V. Meyer's method.

2. One-component phase equilibrium - saturated vapour pressure of liquids.

3. Phase diagrams of two-components condensed system - solid-liquid equilibrium.

4. Colligative properties - freezing point depression.

5. Temperature dependence of solubility of salts.

6. Calorimetry I - heat of solution of inorganic salts.

7. Calorimetry II - enthalpy of combustion.

8. Kinetics of the first-order reaction.

9. Vapour-liquid equilibrium.

10.Phase diagrams of three-components condensed system - liquid-liquid equilibrium.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (23.02.2018)

To obtain the credit it is necessary to pass all prescribed laboratory work, to elaborate and to defend the protocols to them. The resulting mark is calculated from the success of control tests and laboratory works (protocols).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 10
Práce na individuálním projektu 0,6 18
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha