PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Methods of Analysis of Non-linear Dynamical Models - S409001
Anglický název: Methods of Analysis of Non-linear Dynamical Models
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (13.02.2014)
The course is oriented on ability of formulation of nonlinear dynamical models in the form of systems of ordinary differential equations. Continuation of steady state solutions in dependence on a parameter, construction of solution diagram, bifurcation diagram and their interpretation. Bifurcation of steady states, Hopf bifurcation. Continuation and bifurcation of periodic solutions in dependence on a parameter. Selected engineering and physical problems are solved.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (13.02.2014)

Students will be able to analyze dynamic behaviour of the model described by a system of ordinary differential equations in dependence on parameters.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (13.02.2014)

R: Kubíček M., Marek M.: Computational Methods in Bifurcation Theory and Dissipative Structures. Springer Verlag, New York 1983. ISBN 0-387-12070-X.

A: Individually according to the project orientation.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (13.02.2014)

http://www.vscht.cz/mat/Ang/indexAng.html

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (13.02.2014)

Lectures and exercise classes.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (13.02.2014)

1. Lumped parameter systems. Examples.

2. Continuation algorithm.

3. Diagram of steady state solutions.

4. Stability of steady state solutions.

5. Branching of steady state solutions.

6. Hopf bifurcation.

7. Construction of bifurcation diagram.

8. Simulation methods and construction of phase portrait.

9. Computation and continuation of periodic solutions.

10. Bifurcation of periodic solutions.

11. Characterization of chaotic attractors.

12. Nonautonomous systems.

13. Selected methods for analysis of distributed parameter systems.

14. Primary and secondary bifurcation.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (13.02.2014)

Mathematics I, Mathematics for chemical engineers

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (13.02.2014)

Z: Holodniok M., Klíč A., Kubíček M., Marek M.: Metody analýzy nelineárních dynamických modelů. Academia Praha 1986. ISBN 21-010-86.

D: dodávána individuálně podle zaměření projektu

 
VŠCHT Praha