PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Diffusion Separation Processes - S409024
Anglický název: Diffusion Separation Processes
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (09.03.2012)

1. Equilibrium stage concept, equilibrium diagrams, distribution coefficients.

2. Balances, degrees of freedom, multicomponent flash distillation.

3. Single-stage operations, processes with chemical reaction.

4. Differential distillation, extraction

5. Absorption and stripping.

6. Multi-stage contactors, binary distillation, efficiency.

7. Ternary extraction, leaching,

8. Distillation, extractive and azeotropic distillation.

9. Multicomponent separations: short-cut methods, difference equations.

10. Multicomponent separations: rigorous methods.

11. Batch distillation. Entrainment, backflow mode.

12. Differential contactors, transfer units.

13. Axial dispersion, stage efficiency.

14.Review.

 
VŠCHT Praha