PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Separation Processes - S409028
Anglický název: Separation Processes
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (19.11.2012)
The aim of the course is to teach students principles of chosen separation processes most frequently used in practical technologies. Principles of mass transport mechanisms, phase equilibria and arrangement of separation processes are generally described and then mathematical description is used. Special attention is devoted to membrane separations.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

The students acquire knowledge necessary for both verbal and mathematical description of selected separation processes. Students know principles of mass and energy transport phenomema, phase equilibria and mass and energy balancing of separation processes. They are able to describe principles of separation processes, know their applications and are able to set-up their mathematical models. They know to solve problems concerning separation processes and to design separation equipment dimensions.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Z: McCabe W.L., Smith J.C., Harriott P.: Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw-Hill (7th Ed.)

Z: Separation Process Principles, 2nd edition, Seader, J.D., and Henley E.J.

D: Perry’s Chemical Engineers’ Handbook.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

1. Material and energy balances in chemical engineering applications.

2. Basic numerical methods in chemical engineering

3. Fluid mechanics for chemical engineers, momentum balances, laminar and turbulent flows in the pipes, equipment and porous media.

4. Heat and mass transfer fundamentals, heat and mass transfer coefficients, heat exchangers, mass and heat transfer on phase interfaces.

5. Separation processes, phase equilibria, rate controlled processes.

6. Adsorption and ion exchange, linear and nonlinear sorption.

7. Membrane separation processes - fundamentals

8. Ionic exchange and electrophoretic separation methods.

9. Selection and arrangement of separation methods, criteria for selection.

10. Membrane processes design. Gas permeation.

11. Ultrafiltration, dialysis.

12. Reverse osmosis, pervaporation.

13. Crystallisation - basic principles, phase equilibria, nucleation, grow of crystals. Population balances, crystal size distributions and sieve analysis.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Hasal Pavel prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Mathematics I, Physiscs I, Physical Chemistry I, Unit Operations I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha