PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Applications of Computer Science - S445001A
Anglický název: Applications of Computer Science
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB445001
Pro druh:  
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (28.05.2012)
The course is focused on fundamentals of technical computing in common spreadsheet environment (MS EXcel). Featured techniques include: numerical solution of non-linear equations (e.g. by the Solver tool), numerical solution of systems of linear equations via inverse matrices, experimental data fitting using linear/non-linear functions, numerical integration/derivation
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (28.05.2012)

1. E-learning Portal of the Department of Computing and Control Engineering (in Czech) - http://moodle.vscht.cz

2. E. Joseph Billo: Excel for Scientists and Engineers: Numerical Methods, Wiley-Interscience, 2007.

Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (20.01.2012)

1. Fundamental terms of computer science. File management.

2. Technical documents in MS Word - formulas and equations, tables.

3. MS Excel - using formulas and functions (recapitulation knowledge).

4. Chart in MS Excel, inserting excel's tables and charts into MS Word.

5. Application examples No. 1.

6. Test from first of the three thematic parts (file management, work with MS Word and MS Excel).

7. Solving nonlinear equations.

8. Solving system of linear equations.

9. Linear approximation of functions.

10. Nonlinear approximation of functions.

11. Computation methods of numerical integration and derivation.

12. Application examples No. 2.

13. Test of computation methods - first half of a group.

14. Test of computation methods - second half of a group.

 
VŠCHT Praha