PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Database Systems - S445003
Anglický název: Database Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (28.05.2012)
The objective of this course is to make students familiar with the programming in Structured Query Language - a language for database systems - and with the design of databases using relation data model by data normalisation. Students will acquire experience with the most popular database server for back-end of web applications - MySQL - also with three different kind of clients.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (28.05.2012)

[1] MySQL 5.1 Reference Manual. MySQL AB & Sun Microsystems, 2009.

[2] Ponniah, P. Database Design and Development: An Essential Guide for IT Professionals. Wiley, Hoboken, New Jersey, 2003.

[3] Wilton, P. and Colby, J. W. Beginning SQL. Wiley, Indianapolis, Indiana, 2005.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (28.05.2012)

1. Modern database systems, database management systems, basic database system concepts.

2. Basic database operations. Joining of tables, projection, selection, set operations.

3. SQL query language. Queries and commands.

4. Simple queries. Sorting. Limit clause. Union operator. In-line functions.

5. Row selection. Logical operators, regular expressions, predicates.

6. Row grouping. Aggregate calculations. Selection after grouping.

7. Subqueries.

8. Joining of tables.

9. SQL data definition language. Creating, modifying, removing and indexing of tables. Data types.

10. SQL data manipulation language. Adding, updating and deleting of rows.

11. Relational data model. Data integrity. Keys.

12. Data normalisation. Fundamental and higher normal forms.

13. Transactions and their properties. States of transactions. Recovery from failures.

14. Sample queries for data processing. Pivot tables, lists, order, running and sliding averages.

 
VŠCHT Praha