PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Computer Presentations - S445005
Anglický název: Computer Presentations
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Finkeová Jana Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (30.05.2012)
The objective of this course is to make students familiar with different types of computer presentations in PowerPoint (speaker-led, automatically running, interactive) and static web pages using HTML and CSS languages to separate structure and style.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

Students will be able to:

create computer presentations

create templates for computer presentations

create static web page using HTML a CSS

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (30.05.2012)

PowerPoint Tutorial: http://www.bcschools.net/staff/PowerPointHelp.htm

HTML Tutorial: http://www.w3schools.com/html/default.asp

CSS Tutorial: http://www.w3schools.com/css/

materials from the teacher

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (30.05.2012)

Two individual projects and test

Projects (the same topic):

1. Computer supported lecture (10-12 slides, max. 10 minutes)

2. Static web page (Structure defined in HTML files, styling done in CSS file/files)

Test: Last week in the summer term

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (31.05.2012)

1. Computer presentation. Introduction.

2. Creating computer presentation. Basic types of computer presentations.

3. Object animations. Slide transitions. Automaticlly runnig presentation. Interactive presentation.

4. Using and editing templates and themes.

5. Creating templates. Application of Slide Masters.

6. Basic types of technical reports and publications, typographic rules and standards of technical publication.

7. General principles of web design.

8. HTML language.HTML element. Tags, attributes.

9. Separating structure and style of the web page.

10. Live Presentation of the Project 1: Computer supported presentation (individual)

11. CSS language. CSS rule, declaration, selectors, properties.

12. Page layout, styling of texts, headings, pictures, tables, lists, links etc.

13. Validation of XTML and CSS.

14. Test. Project 2: Static web page (individual)

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

none

 
VŠCHT Praha