PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Dnes 27.1.2020 mezi 16.00 a 23.00. bude probíhat nutná aktualizace systému, kdy může docházet k výpadkům SIS. Prosíme o přizpůsobení práce této skutečnosti.

 

Děkujeme za pochopení.

Pedagogické oddělení

Study Specialization: Laboratory - S453018
Anglický název: Study Specialization: Laboratory
Zajišťuje: Děkanát FCHI (453)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)

Předmět slouží k prohlubování technologických a materiálových znalostí, laboratorních dovedností a schopností propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Na závěr každé řešené úlohy odevzdává student protokol. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, Ústav polymerů, Ústav chemie pevných látek a Ústav inženýrství pevných látek

 
VŠCHT Praha