PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bachelor Project Seminar - S963004
Anglický název: Bachelor Project Seminar
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.05.2015)

1. Consultations: literature rewiev on the given topic.

2. Instruction and consultation regarding the experimental work in the field of environmental analysis, chemistry and technology.

 
VŠCHT Praha