PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané kapitoly z filozofie a filozofie vědy - V832002
Anglický název: Selected Topics in Philosophy and the Philosophy of Science
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:30 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Světlík Martin Karel Mgr.
Záměnnost : N832010
Anotace -
Kurz je zaměřen na diskusi základních otázek filosofie vědy, čtení a diskusi primárních textů. Kurz má formu semináře. Studenti si před každou hodinou přečtou texty, které budou diskutovány. Jeden ze studentů pak shrnuje text a řídí diskusi.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat základní otázky filosofie vědy a orientovat se v jejich řešení

Kriticky referovat filosofický text a vést diskusi.

Samostatně vyhledat informace a argumentačně hájit názory

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Literatura -

Z: Aristotelés, Fysika, Praha 1996, 80-86027-03-1

Z: Kuhn T. S., Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997, 80-86005-54-2

Z: Hume D., Zkoumání o lidském rozumu, Praha 1996, 80-205-0521-0

Z: Skolimowski H., Účastná mysl, Praha 2001, 80-204-0918-1

Z: Putnam,Rorty, Co po metafyzice, Bratislava 1997, 8071151394

Z: Bacon F., Nové Organon, Praha 1974, 80-86473-19-8

Z: Feyerabend P., Rozprava proti metodě, Praha 2001, 80-7299-047-0

Z: Descartes R., Meditace, Praha 2003, 80-7298-084-X

D: Popper, K., Logika vědeckého bádání, Praha 1997, 80-86005-45-3

D: Husserl E., Krize evropských věd, Praha 1996, 8020503110

D: Fajkus B., Filosofie a metodologie vědy, Praha 2005, 80-200-1304-0

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Sylabus -

1. Mýtus, protověda a věda.

2. Antická věda (Aristotelés)

3. Pokusy o filosofické založení vědy (Descartes, Husserl)

4. Kritika hledání základů vědy (David Hume)

5. Antická skepse (Sextus Empiricus)

6. Zrod moderní vědy a induktivní metoda (Francis Bacon)

7. Pozitivismus (August Comte, Rudolf Carnap)

8. Fenomenologická kritika vědy (Edmund Husserl)

9. Věda a pseudověda (Karl Popper)

10. Normální a revoluční věda (Thomas Kuhn)

11. Obrana racionality vs. epistemologický anarchismus (Istvan Lakatos, Paul Feyerabend)

12. Problém jazyka (Richard Rorty, Donald Davidson)

13. Vědecký realismus (Hilary Putnam)

14. Účastné myšlení (Henryk Skolimowski)

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
 
VŠCHT Praha