PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Manažerské dovednosti I - V832003
Anglický název: Soft Skills I
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Anotace -
Předmět je určen studentům 3., 4. a 5. ročníků, kteří mají zájem o rozvoj svých znalostí a dovedností v oblasti vedení lidí a efektivní spolupráce. Semináře budou rozděleny do 4 tématických okruhů: prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, dovednosti v oblasti vedení lidí a týmová spolupráce. Předmět bude vyučován interaktivní formou externími odborníky z nadnárodní korporace Procter & Gamble. Tento kurz je určen těm, kteří chtějí v budoucnu úspěšně vést tým lidí či se stát jeho úspěšnou součástí. Absolventi kurzu získají certifikát od společnosti Procter & Gamble.
Poslední úprava: Kubová Petra (25.06.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • připravit prezentaci a odprezentovat ji
  • komunikovat vhodně při různých příležitostech
  • znát principy vedení lidí
  • znát principy práce v týmu
Poslední úprava: Kubová Petra (25.06.2021)
Literatura -

Z: Medlíková O. Přesvědčivá prezentace, Grada 2010, 978-80-247-3455-2.

Z: Mikuláštík M. Komunikační dovednosti v praxi, Grada 2010, 978-80-247-2339-6.

Z: Caunt, J. Time management, C. Press/CP Books 2007, 978-80-251-1538-1

Z: Bělohlávek F. Jak vést svůj tým, Grada Publishing 2008, 978-80-247-1975-7.

D: Křivohlavý, Jaro, Tajemství úspěšného jednání, Grada 1995, 80-85623-84-6.

D: Lewis, David, Tajná řeč těla, Victoria Publishing 1993, 80-85605-49-x.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.06.2021)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.06.2021)
Sylabus -

1. Úvod: představení kurzu, očekávání studentů

2. Prezentační dovednosti: úvod, praktické cvičení, typy pro správnou prezentaci

3. Prezentační dovednosti: jak se připravit na prezentaci, jak správně prezentovat, zadání praktického cvičení

4. Prezentační dovednosti: praktické cvičení I, vyhodnocení praktického cvičení

5. Prezentační dovednosti: praktické cvičení II, vyhodnocení praktického cvičení

6. Komunikační dovednosti: základy komunikačních dovedností, úloha body language, konstruktivní zpětná vazba

7. Komunikační dovednosti: základy efektivního meetingu, příklad mezinárodního Net meetingu a audio konference

8. Komunikační dovednosti: change management

9. Vedení lidí: 80/20 - Paretovo pravidlo v praxi, efektivní řízení času, určování cílů a priorit

10. Vedení lidí: Klíčové charakteristiky efektivního vedení.

11. Týmová spolupráce: Kulturní rozdíly a spolupráce v rámci globálních korporací. Přednosti a úskalí kariéry v zahraničí.

12. Týmová spolupráce: Motivační faktory lidí. Vliv kultury organizace na výsledky. Týmová práce.

13. Závěr: vyhodnocení očekávání studentů, zhodnocení přednášek, udělení certifikátů

14. EXKURZE: Exkurze do výrobního závodu P&G - Rakona

Poslední úprava: Kubová Petra (25.06.2021)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.06.2021)
 
VŠCHT Praha