PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
České dějiny středověku a raného novověku - V832011
Anglický název: Czech History of the Middle Ages and Early Modern Times
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tuček Jan Mgr. Ph.D.
Anotace
Předmět je zaměřen na hlavní problémy vývoje české společnosti (z hlediska sociálního, hospodářského i politického) středověku a raného novověku.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (07.09.2022)
Sylabus

1. Prameny k českým dějinám. Základní přehled písemných pramenů a terminologie.

2. Knížecí nastolení a královská korunovace. Proměny přemyslovské státní ideologie a legitimity

panovnické moci I.

3. Knížecí nastolení a královská korunovace. Proměny přemyslovské státní ideologie a legitimity

panovnické moci II.

4. „Revoluce“ 13. století. Směry sociální, hospodářské a politické transformace.

5. Učení o trojím lidu - základní ideologie stavovské společnosti a sebereflexe české společnosti ve

středověku?

6. Formování a vývoj mocenského dualismu v českém prostředí I.

7. Formování a vývoj mocenského dualismu v českém prostředí II.

8. České město ve středověku a raném novověku.

9. Poddanství I.

10. Poddanství II.

11. Česká reformace I.

12. Česká reformace II.

13. Stavovská povstání a jejich důsledky.

14. Rekatolizace

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (07.09.2022)
 
VŠCHT Praha