PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina pokročilí II - V834002
Anglický název: English - advanced II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 42 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Valentová Dana Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (01.05.2020)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů, vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají technologií, umění, zdraví, cestování, zvířat, jídla a pohybu. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (07.03.2020)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat esej

• napsat zprávu

Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (07.03.2020)

C. Oxenden C., Latham-Koeing Ch., English File Advanced, Multipack A, Third Edition, Oxford University Press, 2015, 9780194502467

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (07.03.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (07.03.2020)

Semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (07.03.2020)

1. Jak přežít; Výzvy; Sloveso + předmět + infinitiv nebo gerundium

2. Telefony a technologie; Obsese; Podmínkové věty; Adjektiva a předložky

3. Fakta a mýty; Předpony; Intonace ve zvoláních

4. Zdraví a bezpečnost; Modální slovesa - povolení, povinnost, nutnost; Psaní - zpráva

5. Umění; Smyslová slovesa

6. Ilustrace; Barvy v idiomech

7. Zdraví a lékařství; Gerundium a infinitiv; Přirovnání

8. Cestování a turistika; Vyjádření budoucnosti; Psaní - esej

9. O zvířatech; Hmyz; Výpustka

10. Jak si užít restauraci; Příprava jídla; Substantiva - složené a přivlastňovací formy

11. Život v cizí zemi; Vytýkací konstrukce

12. Jak se stát Britským občanem; Záměna významu slov

13. Tréning; Vztažné věty

14. Závěrečné shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (03.05.2020)

Znalost jazyka odpovídající úrovni B2/B2+ dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 70

 
VŠCHT Praha