PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina - mírně pokročilí I - V834003
Anglický název: English - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 13 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Holanová Petra Mgr.
Valentová Dana Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit se ústní i písemnou formou v základních slovesných časech
  • popsat událost, převyprávět příběh
  • popsat určitou osobu, místo a podat jejich charakteristiku
  • vést konverzaci v hotelu, restauraci, vyjádřit žádost,řešit problém
  • napsat krátké neformální a formální maily a dopisy
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch., English File Pre-intermediate MultiPack A,third edition, Oxford University Press,2012, 9780194598682

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2003, 052143680X

D: Vince M.,Intermediate Language Practice.Macmillan,2010, 9780230727014

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Seznámení; Tvoření otázek; Běžné slovesné fráze

2. Popis osoby: vzhled a osobnost; Čas přítomný prostý

3. Oblečení; Čas přítomný průběhový; Předložky místa; Užitečné fráze: Hotelová recepce

4. Dovolená; Čas minulý prostý a průběhový; Pravidelná a nepravidelná slovesa, Předložky času a místa: at, in, on

5. Vyprávění příběhu; Prostředky pro vyjádření následnosti a spojující výrazy; Slovesné fráze

6. Cestování – na letišti; Vyjádření budoucnosti: Plány, předpovědi, dohodnuté akce; Vazba sloves s předložkami

7. Výrazy pro parafrázování: like, for example, atd.; Vymezující vztažené věty; Užitečné fráze: V restauraci

8. Móda a nákupy; Čas předpřítomný a čas minulý prostý

9. Přídavná jména zakončená na –ed a –ing; Neurčitá zájmena: something, anything, nothing

10. Popis města, Vyjádření času; Stupňování přídavných jmen a příslovcí

11. Zdraví a tělo; Vyjádření množství; Užitečné fráze: Stížnost

12. Vyjádření budoucnosti: předpovědi, rozhodnutí, nabídky, sliby; Opozita - slovesa

13. Opakování slovesných tvarů: časy přítomné, minulé a budoucí; Přídavná jména s předložkami

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Znalosti na úrovni A2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 70

 
VŠCHT Praha