PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Francouzština - začátečníci II - V834014
Anglický název: French - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šarše Vojtěch Mgr.
Záměnnost : N834029
Anotace -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (15.07.2019)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (15.07.2019)

Studenti budou schopni:

• poradit si v jednoduchých situacích, např. na nádraží, při telefonické konverzaci

• napsat jednoduchý vzkaz / krátkou textovou zprávu / e-mail

• mluvit o svých stravovacích návycích a budoucích plánech

• mluvit o svém programu dne a o profesních / studijních aktivitách

Literatura -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (15.07.2019)

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2017). Objectif EXPRESS 1. Le monde professionnel en français (Nouvelle édition) (A1/A2) (Unité 3-5). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-156007-0.

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2017). Objectif EXPRESS 1. Le monde professionnel en français, Cahier d'activités (Nouvelle édition) (A1/A2) (Unité 3-5). Paris: Hachette, ISBN:978-2-01-156008-7.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály připravené a doporučené vyučující.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (15.07.2019)

1. Úvodní hodina. Opakování. Číslovky 60-100.

2. Telefonická konverzace.

3. Krátké textové zprávy. Pozvání.

4. Email.

5. Cestování vlakem.

6. Hotel.

7. Orientace v prostoru.

8. Určování času. Plány.

9. Denní režim. Profesní aktivity.

10. Budoucí projekty.

11. Jídlo, stravovací návyky.

12. Internet, počítač.

13. Opakování a shrnutí.

14. Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Znalosti na úrovni Francouzština I - začátečníci.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha