PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ruština - začátečníci I - V834019
Anglický název: Russian - beginners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Záměnnost : N834034
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • azbuku (čtení, psaní)
  • pomocí omezených výrazových prostředků podat základní informace o sobě a o své rodině
  • dny v týdnu
  • číslovky 1-100
  • vést jednoduchý rozhovor o rodině, kamarádech, zálibách, zaměstnání
  • přečíst a pochopit jednoduchý souvislý text
  • slovesa 1. a 2. časování
  • minulý a budoucí čas
  • osobní a přivlastňovací zájmena zájmena

Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (01.03.2018)

Z: Nekolová V., Ruština nejen pro samouky,LEDA 2017, 9788073354282

D: Jelínek S. Радуга по-новому 1, Fraus Plzeň 2008, 9788072386598

D: Žofková H.,Поехали 1, ALBRA Úvaly 2007 , 8086490297

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (01.09.2021)

1. Lekce 1-3: azbuka,výslovnost

2. Lekce 4

3. Lekce 5

4. Lekce 6

5. Lekce 7

6. Lekce 7

7. Lekce 8

8. Lekce 8

9. Lekce 9

10.Lekce 9

11.Lekce 10

12.Lekce 10

13.Opakování

14.Zápočtový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha