PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ruština - začátečníci II - V834020
Anglický název: Russian - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Záměnnost : N834035
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

Studenti budou umět :

  • podat informace o svém studiu a studiu cizích jazyků
  • popovídat o rodině a bydlení
  • objednat si pokoj v hotelu a hotelové služby
  • zeptat se na cestu
  • informovat o Praze, jejích památkách a zajímavých místech
  • skloňování základních typů podstatných jmen
  • číslovky do 100
  • nepravidelná slovesa jít, jet
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (07.02.2018)

Z:Nekolová V., Ruština nejen pro samouky,LEDA 2017, 9788073354282

D:Jelínek S. ,Радуга по-новому 2,Fraus Plzeň 2008, 97880723870007

D:Žofková H., Поехали 2,ALBRA Úvaly 2004, 8086490882

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (03.09.2021)

1.Opakování učiva v rozsahu lekcí 1-10

2.Lekce 11

3.Lekce 11

4.Lekce 12

5.Lekce 12

6.Lekce 13

7.Lekce 13

8.Lekce 14

9.Lekce 14

10.Lekce 15

11.Lekce 15

12.Opakování

13.Opakování

14.Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti ruštiny na úrovni A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha