PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Španělština - mírně pokročilí II - V834026
Anglický název: Spanish - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834057
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)

Studenti budou umět:

  • popsat minulost a porovnat ji s přítomností
  • hovořit o budoucnosti a plánech, předpovídat a vytvářet hypotézy
  • dávat pokyny, doporučení a rady
  • vyjádřit povinnost, možnost a schopnost
  • vznést, přijmout a zamítnout žádost o povolení

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)

Z: Cerdeira P., Oliva C., Frecuencias A2 Libro del estudiante, Edinumen, 2020, 9788491790549

D: Fernández F., Marín E., Rivas F., Frecuencias A2 Libro de ejercicios, Edinumen, 2020, 9788491794080

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)

1. Biografie. Gramatika - minulý čas indefinido u nepravidelných sloves.

2. Rozdíly mezi pretérito perfecto a pretérito indefinido.

3. Vynálezy. Co se již stalo a co ještě ne.

4. Výstavba textu - vyprávění krátkého příběhu. Kulturní rozdíly.

5. Popis minulosti. Gramatika - minulý čas imperfecto.

5. Počasí a zprávy.

6. Popis minulosti. Pretérito imperfecto.

7. Výstavba textu při vyprávění.

8. Recyklace.

9. Plánování. Futuro simple pro vyjádření budoucnosti, ale také k vyjádření pravděpodobnosti.

10. Energías alternativas y actividades sostenibles.

11. Reklama.

12. Kladný a záporný rozkazovací způsob.

13. Vyjádření povinnosti, možnosti a schopnosti.

14. Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)

Znalost španělštiny na úrovni A1+/A2.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha