PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Španělština - mírně pokročilí II - V834026
Anglický název: Spanish - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834057
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Studenti budou umět:

  • popsat minulé události a zážitky
  • porovnat různé předměty a situace
  • komunikovat u lékaře
  • dorozumět se na letišti
  • vydávat pokyny

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: Moreno C, Moreno V, Zurita P, Nuevo Avance 2 Libro del alumno, SGEL, Madrid, 2009, 9788497785303

D: Moreno C, Moreno V, Zurita P, Blanco B, Nuevo Avance 2 Cuaderno de ejercicios, SGEL, Madrid, 2012, 9788497786706

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Historické události. Gramatika - minulý čas indefinido u nepravidelných sloves.

2. Potraviny, míry, váhy. Vyjádření množství. Nákupy.

3. Důležité okamžiky. Výstavba textu - vyprávění krátkého příběhu.

4. Popis minulosti. Gramatika - minulý čas imperfecto.

5. Tělo, zdraví, návštěva lékaře.

6. Zařízení bytu.

7. Reklama a sdělovací prostředky. Gramatika - rozkazovací způsob.

8. Ubytování v hotelu. Podmínkové věty si + presente de indicativo.

9. Cestování. Gramatika - spojky vyjadřující příčinu, následek, sloučení, odpor, čas; vztažné věty.

10. Na návštěvě. Gramatika - vyjádření začátku akce a doby trvání akce.

11.Španělské zvyky, kulturní rozdíly.

12.Vyjádření budoucnosti a vyjádření pravděpodobnosti. Gramatika - budoucí čas, předložky.

13.Počítače a internet.

14.Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Znalost španělštiny na úrovni A2.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha