PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ruština - mírně pokročilí I - V834029
Anglický název: Russian - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Záměnnost : N834036
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je upevnit jazykovou úroveň A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

Studenti budou umět :

  • objednat si jídlo v restauraci
  • zeptat se na cenu zboží, nakoupit potraviny
  • domluvit se u lékaře
  • promluvit o počasí v různých ročních období
  • neoficiální udávání času
  • nepravidelná slovesa chtít,dát
  • slovesa pohybu
  • podmiňovací způsob a podmínkové věty
  • skloňování základních číslovek
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2023)

Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2007,9788073351120 (od lekce 16)

D:Jelínek S.,Радуга по-новому 3,Fraus Plzeň 2009, 9788072387724

D:Žofková H.,Поехали 3,ALBRA Úvaly 2005,8073610078

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (03.09.2021)

1. Opakování učiva (Ruština-začátečníci II)

2. Lekce 16

3. Lekce 16

4. Lekce 16

5. Lekce 17

6. Lekce 17

7. Lekce 18

8. Lekce 18

9. Lekce 19

10.Lekce 19

11.Lekce 20

12.Lekce 20

13.Opakování

14.Zápočtový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Znalosti ruštiny na úrovni A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha