PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruština - mírně pokročilí I - V834029
Anglický název: Russian - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je upevnit jazykovou úroveň A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

Studenti budou umět :

  • objednat si jídlo v restauraci
  • zeptat se na cenu zboží, nakoupit potraviny
  • domluvit se u lékaře
  • promluvit o počasí v různých ročních období
  • neoficiální udávání času
  • nepravidelná slovesa chtít,dát
  • slovesa pohybu
  • podmiňovací způsob a podmínkové věty
  • skloňování základních číslovek
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2007,9788073351120 (od lekce 18)

D:Jelínek S.,Радуга по-новому 3,Fraus Plzeň 2009, 9788072387724

D:Žofková H.,Поехали 3,ALBRA Úvaly 2005,8073610078

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2018)

1. Opakování učiva (Ruština-začátečníci II)

2. Lekce 18 téma: v restauraci, skloňování podstatných jmen na-ий, -ия, -ие

3. Lekce 18 rozkazovací způsob

4. Lekce 19 téma: nákupy, nepravidelné sloveso dát

5. Lekce 19 číslovky 200-1000, otázky na cenu zboží, infinitivní otázky

6. Lekce 20 téma: zdraví, částice -ли

7. Lekce 20 podstatná jména na ж, ш, ч, щ, ц, nepravidelná slovesa

8. Lekce 21 opakování gramatiky, skloňování základních číslovek

9. Lekce 21 opakování slovní zásoby

10.Lekce 22 téma: počasí, roční období

11.Lekce 22 podmiňovací způsob, podmínkové věty

12.Lekce 23 téma: cestování vlakem a letadlem, slovesa pohybu

13.Lekce 23 vyjadřování času, hodiny, zvláštnosti podst.jmen mužského rodu v mn.č.

14.Shrnutí a opakování učiva (lekce 18-23)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Znalosti ruštiny na úrovni A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha